Вие сте тука:Home > Проекти > Управување со проекти

Управување со проекти

project_managementГи разбираме сите неопходни елементи потребни за успешен проект и нашите проекти се реализираат ефикасно, навремено во рамките на дадениот буџет.


 

 

Листа на проекти

 • Надзор на работите за реновирање на полициски станици за обезбедување на државната граница во Попова Шапка, Чашка, Гошинце и Лабуништа, проект во тек со АЛАнет како водечки партнер. Повеќе  
 • Надзор на работите за реновирање на основните училишта: "Димче А.Габерот" во Демир Капија, проект финансиран од DoD ODC и имплементиран од БАР Е.Ц.Е. Повеќе  
 • Надзор на работите за реновирање на основното училиште "Братство Миѓени" во Сараќино, проект финансиран од DoD ODC и имплементиран од БАР Е.Ц.Е. Повеќе  
 • Надзор на работите за реновирање на основното училиште "Сами Фрашери" во Пирок, проект финансиран од DoD ODC и имплементиран од БАР Е.Ц.Е.  
 • Ревизија на техничкиот проект за изградба на топла врска меѓу двата влеза во ОУ "Синиша Стоилов" во Зрновци
 • Надзор на работите за поставување на нов под и тоалет во ОУ "Браќа Миладиновци" во Пробиштип, надзор на работите за изградба на топла врска меѓу двата влеза во ОУ "Синиша Стоилов" во Зрновци и надзор на работите за реконструкција на покрив во ОУ "Никола Петров Русински" во Берово, проект финансиран од УСАИД ПЕП и имплементиран од БАР Е.Ц.Е. Повеќе  
 • Имплементирачки партнер на билатералната програма помеѓу владите на Народна Република Кина и Република Македонија за донаторскиот проект за реновирање на ОУ Гоце Делчев во Прилеп во соработка со IPPR China и финансирани од владата на НР Кина. Повеќе
 • Надзор на работите за реконструкција на Полициската станица во Кисела Вода, Скопје, IPA проект. Повеќе

 • Надзор на изведба на работите за изградба станица за ветеринарна и фитосанитарна контрола на граничниот премин Табановце, на границата помеѓу Македонија - Србија, во тек. Повеќе
 • Имплементација на билатералната програма на владите на Кралството Норвешка и Република Македонија Заедно за европска Македонија, видете: www.schools.org.mk. Проектот вклучува реконструкција на училишни згради ширум Македонија како и воведување на неформално образование во мултиетничките училишта, како и поттикнување на интеракција меѓу учениците од различна етничка припадност, надминување на етничките разлики и изградба на односи на толеранција. Повеќе
 • Реконструкција на објекти во регионите зафатени со конфликтот во 2001, помош на EAR во регионите на Липково и Арачиново.

 • Екпсертиза во имплементацијата на USAID PEP проектот во подобрувањата на училиштата во Република Македонија.

 • Консултантски услуги во имплементацијата на Проектот Втор национален еколошки акционен план на Република Македонија (NEAP 2). Повеќе
 • Консултантски усуги за проектот национален еколошки акционен план за инсфраструктурно подобрување на општините : Струмица, Велес, Штип и Куманово, проект подржан од ЕБОР, вреден 27,000,000 €.

Галерија на проекти

 • Проект за помош во реконструкција на училишта во Р. Македонија
 • Проект за помош во реконструкција на училишта во Р. Македонија
 • Полициска станица во Кисела Вода
 • Реконструкција на училиште во Демир Капија
 • Проект во Куманово
 • Проект Заедно за европска Македонија
 • Проект во Табановце
 • Проект во Табановце