Вие сте тука:Home > Проекти > Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност

energy-efficiencyЈа препознаваме енергијата и корисните заштеди и имплеметираме програми за подобрување кои испорачуваат одржлив развој.


 

 

Листа на проекти

  • Проект за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово, прокет финансиран од ЕУ со АЛАнет како водечки партнер.

  • Подготовка на ревизија на базата на податоци за јавни згради, проект финансиран од УНДП.

  • Изработка на методологија за пресметка на енергетска ефикасност на згради.

  • Проект за измена на постојниот систем за климатизација во сервер собата на Кјуби Македонија. Повеќе

  • Подобрувања на енергетската ефикасност на системот за снабдување со пареа во Текстилниот комбинат Тетекс во Тетово. Повеќе

  • Енергетска ефикасност на зградите во Република Македонија, UNEP проект работен како конзорциум со KWI и Allplan – Austria.

  • Тендерско досие за Куќата на општините на ЗЕЛС во кое е вклучена фотоволтаична инсталација за ладење на објектот.Повеќе

Галерија на проекти

  • Кјуби Македонија
  • Текстилен комбинат Тетекс