Вие сте тука:Home > Новости > Трета ПСВ конференција

Трета ПСВ конференција

ConferenceВо Скопје на 4 и 5 октомври 2012 година се одржа Третата меѓународна конференција: ПРЕДИЗВИЦИ ВО СЕКТОРОТ ВОДИ во приближувањето кон Европската Унија.

Во оваа прилика БАР Е.Ц.Е. беше претставен со трудот: “Оптимализација на капацитетот и перфомансите на пречистителните станици за комунални отпадни води во склад со имплементацијата на ЕУ директивите”, која ја презентираше Алекса Томовски.

skconf