Вие сте тука:Home > Новости > Основен проект за инсталации во новата зграда на Народна банка на Република Македонија

Основен проект за инсталации во новата зграда на Народна банка на Република Македонија

BCPБАР Е.Ц.Е. зработи техничка документација на ниво на основен проект за машински и електрични инсталации во новата зграда на Народната банка на Република Македонија која што ќе се гради во центарот на престолнината, Скопје.

Водечка идеја е проектираните системи а претставуваат врвни светски технички решенија со потполна соодветност за модерна зграда за јавна намена наменета за извршување на функции од високо национално значење.

Проектираниот комфор во зградата со примена на современи машини и уреди ќе обезбеди висока енергетска ефикасност и соодветни работни услови.

nbrm_t