Вие сте тука:Home > Новости > Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за услуги за подготовка на Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието со Јавното претпријатие за државни патишта во рамките на Проектот за рехабилитација на национални и регионални патиштa и Проектот за надградба и развој на патишта.

Времетраењето на овој проект е 40 месеци и е финансиран од Светската Банка.


Главната цел на овој проект е да се направи на ex-ante и ex-post проценка за перцепцијата, очекувањата и севкупните резултати, за различни аспекти, од корисниците на избраните регионални патишта.