Вие сте тука:Home > Новости > Пречистителна станица за отпадни води во казнено поправен дом Штип

Пречистителна станица за отпадни води во казнено поправен дом Штип

KPDS001БАР Е.Ц.Е. подготви Основен проект за изградба на ПСОВ во манир на ниска потрошувачка на енергија и обезбедување на потребни параметри на испуштената вода во река Лакавица.

Проектот содржи две идентични линиии за третман, заради што поддржува фазна изградба, како што тоа го изискуваат развојните планови. Проектот вклучува и усогласување на станицата со комплетното урбано планирање на преостанатиот дел од домот како и на помошните објекти. Одложената тиња од отпадните води, после адекватен третман ќе може да се искористи во улога на ѓубриво за земјоделските поседи кои се во непосредна близина и се во сопственост на КПД Штип.

Галерија