Вие сте тука:Home > Новости > Изработка на проекти за градежни работи на Граничните полициски станици

Изработка на проекти за градежни работи на Граничните полициски станици

BCPБАР Е.Ц.Е. обезбедува услуги за изработка на проекти за градежни работи, вклучувајќи изработка на предмер пресметка и проценка на трошоците за надградба на физичката и информатичкo - комуникациската технологија (ИКТ) за петнаесет гранични полициски станици и еден регионален Центар за гранични работи.

Овој проект е финансиран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а Министерството за внатрешни работи е краен корисник.

Главната цел на проектот е да се обезбедат професионални проекти, со акцент на развојот на комплетната проектна документација, вклучувајќи и изготвување на предмер пресметка и проценка на трошоци, како и изработка на тендерска документација.