Вие сте тука:Home > Новости > Подготовка на документи за проценка на проект

Подготовка на документи за проценка на проект

PADБАР Е.Ц.Е. изврши услуги за техничка помош на единицата за имплементација на Проектот во рамките на Министерството за финансии и неколку општини во подготовка на потребната документација за спроведување на под-проекти преку подготовка на социјална, техничка, проценка на животната средина , економска и финансиска проценка на различни под-проекти.

Целта на овој проект, финансиран од Светска Банка, е да обезбеди техничка помош преку овозможување инвестиции во општинските услуги и инфраструктура и поддршка на институциите одговорни за испорака на овие услуги, како што се општините и нивните јавни претпријатија за комунални услуги:

  • Документ за проценка на проектот за проширување на кујна во детската градинка „7ми септември“ во Пехчево и изградба на улици во две села во Општина Пехчево - Робово и Умлена;
  • Документ за проценка на проектот за реконструкција на улицата Маршал Тито, реконструкција на улицата Вера Јоциќ и изградба на улица бр.7 во Општина Делчево;
  • Документ за проценка на проектот за реконструкција на дел од локалниот пат Александар Урдаревски - Рудници Бањани (Коцка) во Општина Чучер Сандево;
  • Документ за проценка на проектот за изградба на делот од Булеварот Видое Смилевски Бато во Општина Тетово;
  • Документ за проценка на проектот за набавка на возила и машини неопходни за подобрување на јавните комунални услуги во Општина Боговиње;
  • Документ за проценка на проектот за изградба на Пречистителна станица за село Добри Дол и Неготино во Општина Врашчиште;
  • Документ за проценка на проектот за регулирање на дел од реката Матејачка во Општина Липково;
  • Документ за проценка на проектот за набавка на навртка за собирање цврст отпад и набавка на камион за зимско чистење во Општина Штип;
  • Документ за проценка на проектот за проектот за замена и инсталација на водомерни хоризонтални / вертикални и ултразвучни водомери со надградба од опремата за далечно подвижно читање и интеграција на водомерите во системот за далечно читање и проект за доградба на секундарната дистрибутивна мрежа на гас во Општина Струмица;
  • Документ за проценка на проектот за проширување на постојната градинка „Црвенкапа“ во Општина Аеродром.