Вие сте тука:Home > Новости > Техничка помош за граничниот премин Табановце

Техничка помош за граничниот премин Табановце

BCPБАР E.Ц.E. обезбедува услуги за Техничка помош за подготовка на проектна документација, финансирани преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во рамките на Компонента I - Помош при транзиција и институционална надградба (ТАИБ) за работите на граничниот премин Табановце и.

Времетраењето на овој проект е 20 месеци, до крајот на август 2016 година.


Целта на проектот е да се придонесе во олеснувањето на прекуграничните процедури и спроведувањето на законската регулатива преку надградба на пограничните објекти и подготовка на техничка документација, вклучувајќи и Основен проект за двата гранични премини Табановце и Ќафасан.

Исто така, проектот предвидува подготовка на сите потребни документи за добивање на одобрение за градење за следните договори за работи:

  • Надградба на капацитети за царинење на граничниот премин Табановце.