Вие сте тука:Home > Новости > ХМС "Дебарско Поле"

ХМС "Дебарско Поле"

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за услуги за изработка на Студија изработка на Студија и основен проект за рехабилитација на ХМС „Дебарско Поле“ со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за потребите на корисникот Управата за води..

Времетраењето на овој проект е 20 месеци, до април 2016 година.


Целта на овој проејт е да се изработи техничка документација за рехабилитација на ХМС „Дебарско поле“. Резултатите од овој Проект се:

  1. Изработка на Студија за рехабилитација на ХМС „Дебарско поле“, и 
  2. Изработка на проект за рехабилитација на ХМС „Дебарско поле“.